MAIL - omstart i samband med service

Klockan 23.59 kommer samtliga mailtjänster att startas om i samband med servicearbete. Tjänsterna kommer att vara otillgängliga under en period av 20 minuter.